הזמנה לישיבת מועצה מיוחדת (לא מן המניין) – 02.01.2014

דיון חוזר בצו הארנונה לשנת 2014
לבקשת 6 חברי מועצה: הגר פרי יגור, רון לירם, יואב קעטבי, אבי כאכון, מצליח עמנואל ואפרים מעודה

אנו נשדר את הישיבה כהרגלינו בשידור חי עבור כל אלה שלא יוכלו להגיע לישיבה, כאן בעמוד זה.

להלן נוסח הצעת ההחלטה שהבאתי בדיון היום:

1. המועצה מאשררת את החלטתה מיום 19.12.2013 לעניין צו הארנונה לשנת 2014 למעט סוגיית תעריף הארנונה למגורים.

2. שיעור העדכון בגובה תעריף הארנונה למגורים לשנת 2014 יהיה כפי שנקבע ע"י משרד הפנים ופורסם ע"י מרכז השלטון המקומי ויעמוד על 3.36%.

3. תוקם ועדה ציבורית לבחינת תעריפי הארנונה השונים ביישוב, אשר תדון בסוגיית העלאת שיעורי העדכון בגובה התעריפים החל משנת 2015 (בפריסה רב שנתית) וזאת במטרה לקרב את תעריפי הארנונה הנהוגים בשטח שיפוטה של המועצה המקומית פרדס חנה כרכור לארנונה הנורמטיבית כפי שחושבה ע"י משרד הפנים.

4. הוועדה תעסוק, בין היתר, בתכנון אסטרטגי-כלכלי-עסקי ארוך טווח של הכנסות הרשות המקומית במטרה להגדיל את סה"כ הכנסות הרשות המקומית לנפש תוך קביעת יעדים ומדדי זמן וביצוע להשקעות הרשות המקומית בשיפור השירותים העירוניים לתושב, הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית.

ההחלטה נתמכה ע"י 6 חברי האופוזיציה ונדחתה ע"י 8 חברי הקואליציה שנכחו בדיון (הגב' רינה רונן נעדרה מהישיבה).

ממליצה לכולם/ן לצפות בהקלטת הישיבה (ספק אם ניתן לקרוא לה 'דיון').

לצערי, אם כי לא להפתעתי, שוב הוכיח ראש המועצה את חוסר היכולת שלו לעשות הפרדה בין פוליטיקה לבין דיון מקצועי ובכך שוב התקבלה החלטה הפוגעת בתושבים כמו גם בעתיד המושבה.