הצעה לסדר בנושא תיכון ברנקו וייס לנוער בסיכון (סדנאות)

להלן הצעה שהגשתי הבוקר, יום ראשון, 28.02.2016, לראש המועצה:

הצעה לסדר – תיכון ברנקו וייס לנוער בסיכון (סדנאות) – 28.02.2016

עיקרי ההצעה:

  1. מליאת המועצה מחליטה על השהיית ההחלטה בדבר סגירת הסדנאות.
  1. הסדנאות ימשיכו לפעול כסדרן גם בשנה"ל הבאה.
  1. תוקם ועדה מיוחדת אשר יוטל עליה לבחון בראייה כוללת את פעילות שלוחת הסדנאות

("ועדת הסדנאות").

הוועדה תמנה עד שנים עשר חברים, אנשי מקצוע בתחומי החינוך, הרווחה, הפסיכולוגיה, אנשי ציבור, נציגי משרדי הממשלה (חינוך, רווחה, פנים) וכן מבקר המועצה. בראש הוועדה ימונה איש מקצוע, גורם בלתי תלוי ושאינו מזוהה פוליטית, שאינו חבר מועצה או עובד המועצה.

הרכב הוועדה יובא לאישור מליאת המועצה בדיון הבא.

יו"ר הוועדה יגיש למליאת המועצה בתוך 14 יום ממועד מינויו מסמך ובו מתווה מוצע של עבודת הוועדה.

מסקנות והמלצות הוועדה יוגשו למליאת המועצה בתוך 6 חודשים מיום הקמת הוועדה.

 

פורסם בקטגוריה חדשות ועדכונים, סדרי יום, עם התגים , , , , , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

אשמח לשמוע את תגובתכם