ישיבת מועצה (לא מן המניין) – 14.07.2016

ביום שלישי (12.07.2016) התקבלה הזמנה לישיבה שלא מן המניין ביום חמישי (14.07.2016), בנושא אישור התקשרות ללא מכרז לפינוי גזם ואשפה גושית ומינוי ועדה מקצועית.

בהזמנה נכתב כי האישור "בהתאם לסעיף 22ח' לצו המועצות המקומיות".

סעיף 22ח' לתוספת הרביעית קובע: "לא הוגשה כל הצעה למכרז או נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה עליה או על הצעה כלשהי או שהמועצה החליטה שלא לאשר הצעה של ראש המועצה לפי סעיף 123(ג) לצו זה, רשאית המועצה המקומית להתקשר בחוזה ללא מכרז, לאחר שהמועצה החליטה על כך ברוב חבריה, ולאחר שנוכחה שבנסיבות הענין עריכת מכרז לא תביא תועלת".

ובכן:

א. "לא הוגשה כל הצעה למכרז" – לא מתקיים במקרה הזה (כי הוגשו… 2 הצעות).
ב. "…או נדונה הצעה יחידה" – לא מתקיים במקרה הזה (כאמור, הוגשו 2 הצעות).
ג. …"והוועדה לא המליצה עליה או על הצעה כלשהי" – לא צורף לסדר היום פרוטוקול/המלצת הוועדה כך שאי אפשר לדעת…
ד. "…או שהמועצה החליטה שלא לאשר הצעה של ראש המועצה…" – לא רלוונטי כי ראש המועצה עדיין לא הציע שום דבר…

ניכר אפוא כי סעיף 22ח (לתוספת הרביעית) לא חל במקרה הנדון.

זאת ועוד, לא צורפו להזמנה לישיבה החומרים הבאים:
– חוברות המכרזים
– האומדנים שנקבעו
– תוצאות המכרזים
– חוות דעת / המלצה של הגורם המקצועי במועצה ביחס לשני המכרזים
– וכפי שציינתי לעיל – פרוטוקול / המלצת ועדת המכרזים

הזמנה לדיון בעל השלכות תקציביות (ובכלל) מבלי שצורף חומר נלווה, מעקרת את הדיון מתוכן ומזלזלת בחברי המועצה ובציבור.

אי לכך, פניתי מיידית לראש המועצה, לידיעת כל חברי המועצה והממונה על המחוז, וציינתי כי איני רואה טעם בקיומה של הישיבה וביקשתי לדחותה עד לאחר השלמת כל החומרים לכל חברי המועצה כנדרש.

New Doc 37_1

פורסם בקטגוריה חדשות ועדכונים, עם התגים , , , , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

אשמח לשמוע את תגובתכם