ישיבת מועצה (מן המניין) – 09.01.2014

ביום חמישי, 09.01, תתקיים ישיבת מועצה (מן המניין) בשעה 18:00.
לפניכם/ן סדר היום לישיבה לרבות החומרים שהופצו לחברי המועצה לקראת הדיון.
נשמח לשמוע את דעתכם/ן בכל נושא.

מסמכים מצורפים:

תב"רים

תבחינים לתמיכות בעמותות לשנת 2014

התחייבויות משרד הפנים והתחבורה

זימון לישיבת המועצה: