ישיבת מועצה מן המניין – 6.2.2014

מושבה שכחמישים אחוז משטחיה הנם חקלאיים, חייבת להוביל מדיניות ברורה בתחום איכות הסביבה והשמירה על ערכי טבע ונוף. להלן הצעה לסדר יום מליאת המועצה בעקבות כריתת 15 עצים במתחם החקלאי בימים האחרונים וגל המחאה הציבורית שבא בעקבותיה.

קבצים מצורפים:

הצעה לסדר

חוק התכנון והבניה, תיקון מס 89', "שמירה על עצים"