פרוטוקול ישיבת ועדת משנה מס' 2014002

תדפיס_פרוטוקול (4)

פורסם בקטגוריה ועדת המשנה לתכנון ובניה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

אשמח לשמוע את תגובתכם