אושר הרכב ועדות המועצה

בישיבת המועצה שהתקיימה ביום חמישי, 12.12.2013, דנו בנושא הרכבת ועדות המועצה.

הוועדות הן המסגרת שבה ממקדת מליאת הרשות המקומית את עבודתה. זהו המקום שבו נפגשים נבחרי הציבור יחד עם הדרגים המקצועיים ברשות, שומעים את המומחים והיועצים השונים ומחליטים ביחד על מתווה פעולה בנושאים השונים עליהם אמונה הוועדה.

החוק קובע את חובת הקמת של ועדות מסוימות (אלה הן ועדות החובה). כל היתר, על כן, הן ועדות רשות.
מצ"ב מסמך המרכז את השיבוצים של חברי מליאת המועצה בוועדות השונות.

כמה הדגשות:

 1. נציגי ציבור – טרם אושרו
 2. ועדת ערר לארנונה – ועדת חובה – ייצא מכרז למינוי יו"ר (חייב להיות עו"ד)
 3. ועדות רשות שהפכו להיות 'מחזיקי תיקים' במקום ועדות ציבוריות:
 4. גמלאים (חיה בן צבי), ספורט (אלי אטיאס)
 5. תיק חדש: מעמד האישה – מחזיקת התיק – שרון בן צור
 6. ועדות רשות שפעלו בעבר ולא הוקמו:
  – רווחה
  – כספים
  – נגישות
  – קליטת עליה
  – שילוט
  – תמיכות
  – רכש ובלאי

שלכם בשקיפות,
הגר פרי יגור
יו"ר סיעת 'ביחד עם העבודה'

פורסם בקטגוריה משולחן המועצה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

אשמח לשמוע את תגובתכם