ישיבת מועצה מן המניין – 31.7.2014

עדכון: הישיבה נדחתה. על מועד חדש תבוא הודעה.

רצ"ב סדר יום לישיבת המועצה (מן המניין) ביום חמישי הקרוב – 31.7.2014

סדר יום לישיבת מועצה

מסמכים מצורפים:

הצעה לסדר יום – שכונת אלון

פרוטוקול הוועדה המחוזית בהתנגדויות

הצעה לסדר יום – שכונת אלון

הצעה לסדר יום מליאת המועצה – 07.07.2014

כתב התנגדות התושבים

נספח -2 – פרוטוקול רשות רישוי מוקמית

בקשה לדיון חוזר – 18.06.2014

תמליל הדיון בוועדה המחוזית תדפיס_פרוטוקול (4)

פורסם בקטגוריה משולחן המועצה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

אשמח לשמוע את תגובתכם