חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי

החזון

  • כינונה של מערכת חינוך הרואה בכבוד ובערך האדם יסוד ועיקר לכל פעילות חינוכית.

  • כינונה של מערכת חינוך המעודדת את מימושו העצמי של היחיד והנחלת ערכי הדמוקרטיה והציונות אשר במרכזם שוויון הזדמנויות, אחריות אזרחית וסולידריות חברתית.

  • יצירת רצף חינוכי מבוקר עד ערב עבור ילדי ונוער היישוב, מתוך ראייה הוליסטית של מערך החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי המכוונת את פעילות כלל תתי המערכת לראיית טובת הילד ויצירת איכות חיים גבוהה לכלל תושבי היישוב.

המטרות

1. מתן שירותי חינוך איכותיים ומתקדמים, ההולמים את צרכי האוכלוסייה וקבוצות הגיל השונות

2. פיתוח מנהיגות מקומית צעירה

3. הבטחת קיומם ופיתוחם של מדעי הרוח והאמנויות במוסדות החינוך ביישוב

4. הבטחת קיומם ופיתוחם של לימודי הטכנולוגיה, המדעים והאמנויות במוסדות החינוך

5. שילוב נושא השימור והמורשת בתכניות הלימוד

6. העלאת רמת ההישגים במערכת החינוך (מיצ"ב, זכאות לתעודת בגרות)

7. שקיפות במדיניות החינוכית (ברמה מוניציפאלית ובית ספרית)

8. ניצול ההון אנושי הטמון בכל אדם ואדם בתחום עיסוקו, לאו דווקא במודל התנדבותי, אלא מתוך תחושת שליחות ומימוש עצמי משמעותי של תחום העיסוק שלו במסגרת שתתרום לעיר בכל צורה שבה יוכל

האמצעים

1. הגדלת תקציב החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי וחלוקת משאבים באופן שוויוני בין כל מוסדות החינוך בכל חלקי היישוב

2. השתתפות הרשות המקומית במימון פעילויות מעבר לשעות הלימודים למשפחות מעוטות יכולת כלכלית, משלחות לפולין, חוגי העשרה וכו'

על מנת שכל ילד/ה יוכלו לממש את הפוטנציאל האישי שלו/ה בתחומים שונים מעבר לחינוך הפורמאלי

3. הכנת פרוגרמה למוסדות חינוך, החל ממעונות היום ועד לחינוך העל-יסודי, הנסמכת על תחזיות אוכלוסייה וגזירת תחזית תלמידים בחלוקה למוסדות וזרמי החינוך השונים

4. שקיפות במדיניות החינוכית (ברמה מוניציפאלית ובית ספרית) – שקיפות מידע והחלטות

5. פיתוח תכנית להקמת כיתות אומן וסדנאות בשיתוף פעולה עם אמני היישוב, החברה למתנ"סים, מפעל הפיס, החברה לפיתוח קיסריה, משרדי הממשלה ועוד

6. בדיקת היתכנות להקמת מוסד להשכלה גבוהה / שלוחה אוניברסיטאית / מוסד להשכלה מקצועית

7. הקמת ועדת ילדים, נוער וחינוך –שתהיה אחראית לקידום החינוך הבלתי פורמאלי ובה יהיו שותפים נציגי תנועות הנוער, נציגי מועצות תלמידים, רכזי נוער, הורים, אנשי תרבות, אמנות וחינוך

8. יצירת פעילויות משותפות למחלקות המועצה השונות עם בני נוער להנחלת ערכי הדמוקרטיה, האחריות האזרחית והסולידריות החברתית

9. הפעלת מערך שיעורי תגבור ע"י תלמידים מצטיינים, סטודנטים, גמלאים ומתנדבים

10. יצירת שיתופי פעולה בין בעלי עסקים ביישוב לבין בני נוער מעל גיל 16 לקידום יזמות צעירה

11. הקמת והפעלת מועדוני נוער בשכונות (לפחות 3 מועדוני נוער חדשים עד 2015)

12. הגדלת התמיכה בתנועות הנוער, לרבות הקמת/שיפוץ מבנה לפעילות

13. הגדלת המלגות ועידוד התמיכה בסטודנטים

14. יבוא הון טכנולוגי לתוך בתי הספר בשיתוף המגזר הפרטי ומשרדי הממשלה

פורסם בקטגוריה המצע. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.