טיפול בבעלי חיים

חזון – ממפגע תברואתי לאיכות סביבתית

כמעט כל יציאה לרחוב מבליטה עד כמה בעלי חיים ותושבים המטפלים בהם הם חלק בלתי נפרד מהנוף בו אנו חיים.
לחתולים תפקיד חשוב במערכת האקולוגית כלוכדי מזיקים, אך התרבות בלתי מבוקרת גורמת סבל מיותר לחתולים ולסביבה כאחד.
תתבצע פעילות מסודרת המבוססת על תוכנית עבודה לסירוס, עיקור והחזרה של חתולי הרחוב, כמו גם עידוד יוזמות אימוץ.

הרקע

אוכלוסיית חתולי הרחוב גדילה, אך אינה מטופלת באופן מספק. רבים מהתושבים מתנדבים לסייע להם, מכספם וזמנם, אך בסופו של יום, רק מעט מהגורים הנולדים – מצליחים לשרוד.התרבות חתולים בלתי מבוקרת, משמעה מחסור במזון. חתולים מסכנים ומורעבים מסתובבים בחיפוש אחר מקורות מזון חלופיים.

הם מרחיבים את מעגל החיפוש ומשנים את המאזן האקולוגי. חיות אחרות הגיעו לסף הכחדה כתוצאה מכך, ביניהם מיני ציפורים, לטאות ועוד. בנוסף, חתולי רחוב הניזונים באופן שלא לפי כללי ההיגיינה (פחי אשפה וכדומה) גורמת למפגע תברואתי ולפגיעה בבריאות החתולים.
צפיפות אוכלוסין גבוהה מגבירה את המריבות על אזורי מחיה והתרבות, חושפת אותם למחלות, פגעי טבע, פציעות ותאונות.

העברת חתולי רחוב מסביבתם הטבעית, מעבר להיותה עבירה על החוק, אף מחריפה את בעיית ריבוי החתולים. היא יוצרת ואקום אקולוגי בטריטוריה שהתפנתה, המתמלא לאחר זמן קצר על ידי חתולים חדשים, שאינם מעוקרים, ומתרבים מחדש.

כבר הוכח כי הטיפול המומלץ לחתולי הרחוב הוא עיקורם וסירוסם, אך על פי הנראה בשטח לא קיימת מדיניות מאורגנת ומסודרת שנועדה לקדם את התהליך משמעותית, אלא מעין "כיבוי שרפות" מקומי.

חשיבות מכרעת לאופן בו מבוצעת פעולת העיקור והסירוס. החתולים הנלכדים, עוברים בדיקה וטרינרית לפני הניתוח (התאמת גיל, בדיקת מגבלות), במידה ונמצאו מתאימים לניתוח מנותחים בצורה נאותה. אין לאפשר פעולה כירורגית שאינה עומדת בסטנדרטים רפואיים גבוהים למניעת סבל בע"ח. החתולים מוחזרים לסביבתם הטבעית כעבור 24 שעות כשהם מסומנים (לשם בקרה ועל מנת שלא יאספו שוב). חתולים שאינם עומדים בקריטריונים ישוחררו חזרה לסביבתם הטבעית.

מטרות

1. הדרכת הציבור בנושא חשיבות קיומה של אוכלוסיית חתולים מבוקרת, כמו גם עידוד אימוצם.

2. וויסות מבוקר של קצב ההתרבות של חתולי הרחוב. בכך נשמור על האיזון האקולוגי, לצד צמצום ההתרבות של בעלי חיים מזיקים.

3. עידוד אימוץ חתולי רחוב על ידי האוכלוסיה.

אמצעים

1. הסברה והדרכת הציבור בנושא חשיבות קיומה של אוכלוסיית חתולים מבוקרת, כמו גם לגבי הצורך בשמירה על תברואה נאותה.

2. יצירת תוכנית עבודה יעילה לעיקור וסירוס, ושילוב התושבים במימושה.

3. פעילות מול רשויות המדינה, משרד החקלאות ומשרד הבריאות במיוחד, להקצאת כספים מתאימה למימוש יעיל של תוכנית העיקור והסירוס.

4. שיתוף פעולה בין מאכילים קבועים של חתולי רחוב ובין הרשות המקומית באמצעות הקמת תחנות האכלה ותמיכה בהן.

5. אכיפה בנושא התברואה הסביבתית, תוך הקפדה על תקינות מתקני האשפה ודרכי אחסנתה, לשם מניעת זמינות האשפה לבעלי חיים.

6. אכיפה של חוק ההגנה על בעלי חיים, התשנ"ד – 1994, אשר סעיף 4 בו קובע כי הרעלת חתולי רחוב הינה עבירה, וסעיף 17ב בו קובע כי דינה מאסר.

פורסם בקטגוריה המצע. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.