מתחם החקלאי

כפר הנוער החקלאי, הפועל מאז שנת 1934, העניק למושבה פרדס חנה כרכור במשך כשמונים שנה חלק ניכר מצביונה והיה למוקד משיכה לתושבים חדשים ואורחים.

המצב הנוכחי אליו הידרדר הכפר הינו תוצאה, בין היתר, של התעלמות מערכו ההיסטורי של המוסד החינוכי ומקומו במורשת החקלאית ההולכת והנעלמת מהנוף הישראלי והעדפת שיקולים זרים על חשבון הייעוד המקורי לתועלת הציבור.

למאבק שני פנים מרכזיים: האחד, הפן המשפטי-קנייני, העוסק במכירת הקרקעות ובניהול המתחם והשני, הפן התכנוני-סטטוטורי הקובע את ייעוד ושימוש הקרקע.

ב-21.10.2013 ידון ביהמ"ש העליון בפן הקנייני-משפטי-ניהולי

ב-22.10.2013 ידון הציבור, יבחר ויכריע לגבי עתיד ייעוד ושימוש הקרקע

הסמכות לקבוע את ייעוד הקרקע היא בידי מוסדות התכנון במשרד הפנים – תחילה הוועדה המרחבית 'שומרון' כממליצה ולאחריה הוועדה המחוזית חיפה כגוף המאשר. במוסדות התכנון יושבים, בין היתר, נציגי המועצה המקומית (ראש המועצה כחבר הוועדות ומהנדס המועצה כגורם מקצועי) אשר אמורים לייצג את מדיניות הרשות המקומית.

מדיניות הרשות המקומית אמורה להיקבע, במקרים דוגמת מתחם החקלאי (174 דונם בלב היישוב) על בסיס דיון מקצועי וציבורי, על בסיס שיתוף הציבור ושמיעת עמדותיו, תוך ראיית הערכים ההיסטוריים-חברתיים-ציבוריים-חינוכיים (במקרה דנן) ומשמעותם בראייה כוללת לעתיד היישוב.

בשנת 1981 אושרה תכנית בניין עיר שמספרה ש/228 הקובעת את ייעוד קרקעות המתחם. בשנת 2010 (אמצע הקדנציה השלישית של ראש המועצה המכהן) ועם מכירת הקרקעות, החלו ניסיונות ע"י רוכשי הקרקע – ניסיונות הנמשכים עד ימים אלה – לקידום תכנית לשינוי ייעוד חלק מהקרקעות (המיועדים במקור לבנייני ציבור וחברה, משק ושירותים) לצורך הקמת כ-180 יחידות דיור. מעיון בפרוטוקולים של וועדות התכנון, עולה כי המועצה המקומית הצטרפה כיזם לתכנית שינוי הייעוד ותמכה בקידומה. זאת, מבלי שהתקיים, ככל הידוע, דיון ציבורי בנושא.

בראייתי ולאור 12 שנים בתפקידים בכירים ברשויות מקומיות שונות בארץ, על ראש רשות בראש ובראשונה להיות קשוב לציבור ובמידת הצורך לצאת למאבק ציבורי בשביל התושבים ולמען קידום אינטרסים חברתיים-חינוכיים-ציבוריים-היסטוריים בעלי ערך ומשמעות לעתיד היישוב. מניסיוני – עוד לא מאוחר וניתן לשנות ולהשפיע על עתיד השטחים במתחם.

ככל שאבחר לשרת את הציבור בבחירות שיתקיימו למחרת הדיון המשפטי, להלן המהלכים שבכוונתי להוביל, בעזרתכם, משולחן המועצה:

  1. שמירת המתחם לטובת הציבור ולטובת פעילויות חינוכיות, תרבותיות וקהילתיות
  2. קידום אכרזת המתחם כ"אתר מורשת" ושימור המבנים ההיסטוריים
  3. פיתוח המרחב הציבורי ויצירת "ריאה ירוקה" בעלת ערך אורבאני, נופי וסביבתי

 

פורסם בקטגוריה המצע. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

אשמח לשמוע את תגובתכם